ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 Υπεύθυνος Επεξεργασίας για την παρούσα ιστοσελίδα είναι η Magdalena Frankowska. Για κάθε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορειτε να επικοινωνείτε χρησιμοποιώντας τα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων είναι:

Α) Η διαχείριση της παραγγελίας σας των προϊόντων και των υπηρεσίων

Β) Η συμμόρφωση σχετικά με τη νομοθεσία (φορολογικές υποχρεώσεις, έκδοση τιμολογίων κλπ).

Γ) Η λήψη ενημερώσεων από το κατάστημα για νέα και προσφορές.

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε είναι:

 • Όνοματεπώνυμο
 • Στοιχεία Διεύθυνσης
 • Τηλέφωνο
 • e-mail
 • Στοιχεία τιμολογίου σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου

Σας συνιστούμε να μην μοιράζεστε με εμάς προσωπικά σας δεδομένα τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της παραγγελίας.

ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το σύννομο της επεξεργασίας στηρίζεται στα παρακάτω:

Α) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος

Β) Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

Γ)  Η συγκατάθεση του υποκειμένου της επεξεργασίας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλην των δεδομένων που αφορούν σε συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για περίοδο 2 ετών, έπειτα από τη οποία διαγράφονται αυτόματα χωρίς άλλη προειδοποίηση.

Το δεδομένο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διατηρείται επ’ αόριστον μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή του.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλην των δεδομένων που αφορούν σε συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις, ο μόνος αποδέκτης με τον οποίο μοιραζόμαστε στοιχεία προσωπικών δεδομένων σας είναι η εταιρία ταχυμεταφορών ή η μεταφορική εταιρία, και μόνο ως προς τα απαραίτητα στοιχεία, με σκοπό την εκπλήρωση της παραγγελίας σας. Τέλος αποδέκτης κατά περίπτωση μπορεί να είναι τρίτη εταιρία παροχής υπηρεσιών marketingμόνο για τους σκοπούς που έχουν περιγραφή ανωτέρω (π.χ. αποστολή ενημερώσεων).

 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Με βάση τη νομοθεσία έχετε τα παρακάτω δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα για πρόσβαση σε αυτά
 • Δικαιώμα διόρθωσης
 • Δικαίωμα διαγραφής
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
 • Δικαίωμα φορητότητας
 • Δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία
 • Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η “ILashArtis” λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που μας γνωστοποιείτε κατά τις συναλλαγές σας με τη επιχείρηση. Για την καλύτερη ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων σας συνιστούμε να αλλάζετε το “username” και το “password” και να μην μοιράζεστε προσωπικά δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα για την περάτωση της παραγγελίας.

Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στην παρούσα ιστοσελίδα τηρούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας μαζί μας και μόνο για τους λόγους αυτούς. Κανένα στέλεχος της επιχείρησης “ILashArtis” δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν.

COOKIES ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Η ιστοσελίδα της επιχείρησης ”ILashArtis” χρησιμοποιεί “cookies” αποκλειστικά για την εύρυθμη λειτουργία της και για την καλύτερη εμπειρία και την εξυπηρέτηση του χρήστη.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Κατά την περιήγηση σας στην παρούσα ιστοσελίδα αποδέχεστε να διατηρηθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα “cookies” της ιστοσελίδας στον φυλλομετρητή σας. Η iLashArtis.gr χρησιμοποιεί τα παρακάτω cookies:

 • Απαραίτητα cookies. Αυτά τα cookiesδεν σας ταυτοποιούν ως άτομο.
 • Cookiesεπιδόσεων. Αυτά τα cookiesδεν σας ταυτοποιούν ως άτομο.
 • Cookiesλειτουργικότητας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookiesενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που έχετε αποκαλύψει.
 • Cookiesστόχευσης ή διαφημίσεων. Τα περισσότερα είδη αυτών των cookiesπαρακολουθούν τους καταναλωτές μέσω του αναγνωριστικού συσκευής ή της διεύθυνσης IPτου, συνεπώς, ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα.

Το είδος των “cookies” και ο χρόνος που αυτά διατηρούνται στον φυλλομετρητή σας, εξαρτούνται από τις ρυθμίσεις που έχετε κάνει σε αυτόν.

Κατά την περιήγηση σας επίσης μπορεί να εγκατασταθούν cookiesαπό τρίτες εταιρίες όπως η Facebookκαι η Googleγια τυχόν διαφημιστικούς σκοπούς, εφόσων χρησιμοποιείτε υπηρεσίες των εταιριών αυτών. Η “ILashArtis” δεν μπορεί να ταυτοποιήσει τα δεδομένα αυτά με συγκεκριμένο χρήστη.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org.  Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Τα παραπάνω έχουν θέση ενημέρωσης σύμφωνα με το αρ. 13 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.