Ταινίες & Eye Pads

Δείτε τις κατάλληλες ταινίες και Εyepads που θα σας βοηθήσουν στην διαδικασία της τοποθέτησης των Eyelash Extensions, δίνοντας σας σταθερότητα χωρίς να προκαλούν αλλεργίες στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

Προβολή όλων των 5 αποτελεσμάτων