Δείτε τις κατάλληλες ταινίες και Εyepads που θα σας βοηθήσουν στην διαδικασία της τοποθέτησης των Eyelash Extensions, δίνοντας σας σταθερότητα χωρίς να προκαλούν αλλεργίες στην ευαίσθητη περιοχή των ματιών.

This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.