Ακυρώσεις – Επιστροφές Παραγγελιών

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Δικαίωμα υπαναχώρησης – Επιστροφή προϊόντων κατ’ άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994

Δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβασης έχετε στις περιπτώσεις που ορίζεται από το Ν. 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. Ζ1-891/2013).Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να επιστρέψετε αναιτιωδώς το προϊόν που αγοράσατε από την ιστοσελίδα μέσα σε προθεσμία εφτά (7) ημερών από την παραλαβή εντός αγορών στην Ελλάδα και δεκατεσσάρων (14) ημερών για αγορές εξωτερικού. Η επιστροφή μπορεί να γίνει είτε στο ίδιο το φυσικό κατάστημα της “ilashArtis”, είτε μέσω ταχυδρομείου ή courier. Για να υπαναχωρήσετε νόμιμα από την αγορά θα πρέπει να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα υπαναχώρησης όπως προβλέπεται από το νόμο την οποία θα βρείτε εδώΤο έγγραφο υπαναχώρησης σας θα πρέπει α) να σταλεί με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο στην επιχείρηση (e-mail, fax, ταχυδρομικώς) και η επιχείρηση θα σας ενημερώσει για την παραλαβή της β) η παραγγελία να συνοδεύεται με αντίγραφο αυτής κατά την επιστροφή της. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να καλείτε στο 22411 81099 ή να στείλετε e-mail στο info@ilashartis.com

Για να είναι εφικτή η υπαναχώρηση από τη σύμβαση θα πρέπει το προϊόν να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και αχρησιμοποίητο όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις) και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας. Μαζί με το προϊόν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και όλα τα σχετικά παραστατικά της παραγγελίας (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής πώλησης).

Εφόσον η επιστροφή πληροί τα ως άνω κριτήρια η “ilashArtis” θα σας επιστρέψει το αντίτιμο της πώλησης ή αλλαγή προϊόντων, αφού πρώτα γίνει έλεγχος της κατάστασης των προϊόντων. Τυχόν έξοδα αποστολής που έχουν γίνει από τη “ilashArtis” για την αποστολή του προϊόντος προς εσάς δεν επιστρέφονται. Τυχόν έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος επιβαρύνουν εσάς. Εφόσον η πληρωμή σας προς την επιχείρηση έχει λάβει χώρα μέσω πιστωτικής κάρτας, η επιχείρηση θα ενημερώσει την τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς τον τρόπο και το χρόνο του αντιλογισμού των χρημάτων καθώς και τυχόν χρεώσεις που αυτός επιφέρει καθώς αυτό ρυθμίζεται από τη μεταξύ σας σύμβαση με την τράπεζα.

Σε περίπτωση που το προϊόν έχει πωληθεί με τη συνοδεία δώρου, εκ πτωτικής κάρτας κλπ, οφείλετε να επιστρέψετε και αυτό.

Περιπτώσεις μη δυνατότητας υπαναχώρησης ή επιστροφής προϊόντων κατ’ άρθρο 4 § 10 ν. 2251/1994

Με τις επιφυλάξεις του νόμου και των συναλλακτικών εθίμων δεν είναι δυνατή η υπαναχώρηση ενδεικτικά και όχι απαριθμιστικά στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α) Από ήδη παρασχεμένη υπηρεσία.

Β) Από αναλωτά πράγματα και πράγματα σχετιζόμενα με την υγιεινή κλπ

Γ) Από προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί, έστω και ελαχίστως, χρήση.

Δ) Σε όλες τις περιπτώσεις που το προϊόν αποστάλθηκε σφραγισμένο και έχει αποσφραγισθεί.

Δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις υπαναχώρησης του αρ. 4 § 10 ν. 2251/1994 αγορές που έχουν γίνει από το φυσικό κατάστημα ή ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. ΕΥΘΥΝΗ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.

Ο παραγωγός κάθε προϊόντος το οποίο αγοράζετε ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παραγωγού από την ευθύνη του είναι άκυρη. Η επιχείρηση “ilashArtis” θα σας προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και συνδρομή για την εκπλήρωση των όρων της εγγύησης του παραγωγού του προϊόντος.

Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό κατά την παράδοση (DeadonArrival) έχετε δικαίωμα μέσα στο χρονικό περιθώριο που αναφέρεται προηγουμένως, να επιστρέψετε το προϊόν και να ζητήσετε την αντικατάστασή του ή την επιστροφή των χρημάτων σας κατά την ίδια διαδικασία με την υπαναχώρηση  (βλ. παραπάνω).

Για την εφαρμογή των παραπάνω θα πρέπει να κατέχετε όλα τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα ( τιμολογίου ή απόδειξης λιανικών πωλήσεων). Εάν για να ισχύει η εγγύηση του παραγωγού θα πρέπει να προβείτε σε κάποια συγκεκριμένη ενέργεια (π.χ. ενεργοποίηση προϊόντος, συμπλήρωση και αποστολή φόρμας εγγύησης) θα πρέπει αυτή να έχει λάβει χώρα. Η ευθύνη από τα ελαττώματα σε κάθε περίπτωση παραγράφεται εντός διετίας.

Τα μεταφορικά έξοδα για αποστολή του προϊόντος προς αντικατάσταση επιβαρύνουν εσάς.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του αρ. 9 του ν. ν.2251/94, ακύρωση παραγγελίας είναι εφικτή πριν την αποστολή της παραγγελίας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μας ενημερώσετε το συντομότερο δυνατόν στο τηλέφωνο του καταστήματος ή ηλεκτρονικά στο info@ilashartis.com. Σε περίπτωση κατά την οποία η αποστολή της παραγγελίας έχει ήδη ολοκληρωθεί τυχόν έξοδα αποστολής που έχουν ήδη καταβληθεί βαρύνουν εσάς.